Virtuálna elektráreň pre malé elektrárne

VPP Energy pomocou svojho inovatívneho riešenia virtuálnej elektrárne otvoril nový prístup pri výrobe elektriny a poskytovania služieb v súvislosti elektrinou.

Ďalej

Inovácia v systémovej regulácii

Virtuálna elektráreň VPP poskytuje nepretržite počas celého roka jedinečne pružnú a rýchlo regulovateľnú skupinovú kapacitu elektriny pre celoštátnu energetickú sústavu.

Ďalej

Náš úspech v spoločných energiách

Virtuálna elektráreň VPP zjednocuje energiu získanú prostredníctvom malých elektrární a dlhodobo zabezpečuje výhodné obchodné podmienky pre každý subjekt.

Ďalej

Riešenie virtuálnej elektrárne

Naše riešenie virtuálnej elektrárne spája malé elektrárne do spoločného trhu  a riadi výrobu tepla a elektrickej energie v súlade s požiadavkami v reálnom čase.

Ďalej

Výhody pre
partnerov VPP

VPP poskytuje veľa výhod pre elektrárne, ktoré získajú partnerstvo VPP, sú pripojené k virtuálnej elektrárni VPP a rozširujú portfólio.

Ďalej

Možnosti virtuálnej elektrárne na Slovensku

Virtuálne elektrárne budú mať významnú pridanú hodnotu tým, že poskytnú spôsob, ako odstrániť prekážky, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju obnoviteľných zdrojov energie navyše dôjde k zníženiu požiadaviek na vyváženie slovenskej elektrizačnej siete.

Virtualizácia v energetike

Spoločnosť VPP medzi prvými rozpoznal potenciál virtualizácie a úspešne implementovala virtualizačné aplikácie, ktoré ponúkajú mnoho výhod aj v oblasti energetiky jedným z nich je naše riešenie virtuálnej elektrárne.

Vlastný vývoj a inovácia

Riešenie virtuálnej elektrárne VPP spája obchodné a technologické inovácie nášho tímu.

Smart Grid

Začína nová éra! Viac o koncepte technológie smart grid.